PRISER

LOVPAKKEN består af:
Ubegrænset teori
4 lektioner på lukket øvelsesplads/manøvrebane
16 kørelektioner på vej
4 lektioner på køreteknisk anlæg
Prisen for dette er 14.200,-

SÆRLIG KØREUNDERVISNING:
7 teorilektioner 1000,-
8 kørelektioner på vej 3400,-
Leje af bil til køreprøve 500,-

EKSTRA:
Leje af bil til køreprøve 500,-
Ekstra kørelektioner 500,-
Udeblivelse fra køretime 500,-

GENERHVERVELSE AF KØREKORT:
Ubegrænset teori 1000,-
Køretimer 500,-
Leje af bil til køreprøve 500,-

Hvad siger loven:
Fra 1. oktober 2006 skal alle, der erhverver kørekort for første gang, gennemgå et 7-timers færdselsrelateret førstehjælpskursus som et led i kørekortundervisningen. Eleverne skal forud for indgivelse af ansøgning om kørekort kunne dokumentere, at de har gennemgået et sådant kursus. Dokumentation vedlægges i form af gyldigt førstehjælpsbevis.

Hvorfor førstehjælpskursus?
Ud over at det er lovbestemt, giver din deltagelse på kurset dig mulighed for at hjælpe andre, som kommer til skade i trafikken, i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden.

I undervisningen benyttes alle moderne hjælpemidler - men den foregår også som klasseundervisning, hvor du har mulighed for at få svar på dine spørgsmål med det samme.

Det foregår i dejlige lyse lokaler og i et afslappet og humoristisk miljø, hvor der er plads til alle.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen - om det er til et nyt kørekort eller til genopfriskning af det gamle.

Før du begynder øvelseskørsel i trafikken, skal du lære at betjene bilen på en lukket øvelsesplads, i daglig tale kaldet manøvrebane.
Idéen og formålet med at begynde køreundervisningen dér er, at du skal blive fortrolig med bilen, samt give dig færdighed i at beherske bilen ved lave hastigheder ved de manøvrer, du skal kunne udføre i den almindelige færdsel.
 

Læs om glatbane:

En køretimer varer ca 50 minutter, og jeg er imødekommende overfor så vidt det er muligt at lægge det, så det passer for dig og din skole/dit arbejde

Jeg er meget fleksibel med mødested, vi aftaler fra gang til gang, hvor du skal samles op.

Det centrale for mig er, at du gennem en god, engageret og seriøs undervisning bliver en god bilist, der lærer at udvikle en sund skepsis overfor andre trafikanter - og selv at kunne udvise en færdselssikker holdning og adfærd.